Lintuatlakset Keski-Suomessa
Atlasten pääsivuLajiluetteloRuutulistaRuutukartta

Oravasaari - 689:344

Ruudusta on tavattu 109 pesimälajia. Lajit ovat:

fasaani (Phasianus colchicus)
haapana (Anas penelope)
haarapääsky (Hirundo rustica)
harakka (Pica pica)
harmaalokki (Larus argentatus)
harmaasieppo (Muscicapa striata)
heinätavi (Anas querquedula)
helmipöllö (Aegolius funereus)
hernekerttu (Sylvia curruca)
hiirihaukka (Buteo buteo)
hippiäinen (Regulus regulus)
huuhkaja (Bubo bubo)
härkälintu (Podiceps grisegena)
hömötiainen (Parus montanus)
idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides)
isokoskelo (Mergus merganser)
jouhisorsa (Anas acuta)
järripeippo (Fringilla montifringilla)
kaakkuri (Gavia stellata)
kalalokki (Larus canus)
kalatiira (Sterna hirundo)
kanahaukka (Accipiter gentilis)
kaulushaikara (Botaurus stellaris)
kehrääjä (Caprimulgus europaeus)
keltasirkku (Emberiza citrinella)
keltavästäräkki (Motacilla flava)
kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
kiuru (Alauda arvensis)
kivitasku (Oenanthe oenanthe)
korppi (Corvus corax)
kottarainen (Sturnus vulgaris)
kuhankeittäjä (Oriolus oriolus)
kuikka (Gavia arctica)
kulorastas (Turdus viscivorus)
kuovi (Numenius arquata)
kurki (Grus grus)
käenpiika (Jynx torquilla)
käki (Cuculus canorus)
käpytikka (Dendrocopos major)
lapasorsa (Anas clypeata)
laulujoutsen (Cygnus cygnus)
laulurastas (Turdus philomelos)
lehtokerttu (Sylvia borin)
lehtokurppa (Scolopax rusticola)
lehtopöllö (Strix aluco)
leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)
liro (Tringa glareola)
luhtahuitti (Porzana porzana)
mehiläishaukka (Pernis apivorus)
metso (Tetrao urogallus)
metsäkirvinen (Anthus trivialis)
metsäviklo (Tringa ochropus)
mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)
mustarastas (Turdus merula)
naakka (Corvus monedula)
naurulokki (Larus ridibundus)
niittykirvinen (Anthus pratensis)
nokikana (Fulica atra)
nuolihaukka (Falco subbuteo)
närhi (Garrulus glandarius)
pajulintu (Phylloscopus trochilus)
pajusirkku (Emberiza schoeniclus)
palokärki (Dryocopus martius)
peippo (Fringilla coelebs)
peltosirkku (Emberiza hortulana)
pensaskerttu (Sylvia communis)
pensastasku (Saxicola rubetra)
peukaloinen (Troglodytes troglodytes)
pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)
pikkulepinkäinen (Lanius collurio)
pikkulokki (Larus minutus)
pikkusieppo (Ficedula parva)
pikkutikka (Dendrocopos minor)
pikkutylli (Charadrius dubius)
pohjansirkku (Emberiza rustica)
punakylkirastas (Turdus iliacus)
punarinta (Erithacus rubecula)
punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)
punavarpunen (Carpodacus erythrinus)
puukiipijä (Certhia familiaris)
pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)
pyy (Bonasa bonasia)
rantasipi (Actitis hypoleucos)
rautiainen (Prunella modularis)
ruisrääkkä (Crex crex)
ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)
ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)
rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)
räkättirastas (Turdus pilaris)
räystäspääsky (Delichon urbica)
sarvipöllö (Asio otus)
satakieli (Luscinia luscinia)
selkälokki (Larus fuscus)
sepelkyyhky (Columba palumbus)
silkkiuikku (Podiceps cristatus)
sinisorsa (Anas platyrhynchos)
sinitiainen (Parus caeruleus)
sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)
sääksi (Pandion haliaetus)
taivaanvuohi (Gallinago gallinago)
talitiainen (Parus major)
tavi (Anas crecca)
teeri (Tetrao tetrix)
telkkä (Bucephala clangula)
tervapääsky (Apus apus)
tiltaltti (Phylloscopus collybita)
tukkakoskelo (Mergus serrator)
tukkasotka (Aythya fuligula)
tuulihaukka (Falco tinnunculus)
törmäpääsky (Riparia riparia)
töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)
töyhtötiainen (Parus cristatus)
valkoviklo (Tringa nebularia)
varis (Corvus corone cornix)
varpunen (Passer domesticus)
varpushaukka (Accipiter nisus)
varpuspöllö (Glaucidium passerinum)
viherpeippo (Carduelis chloris)
vihervarpunen (Carduelis spinus)
viirupöllö (Strix uralensis)
västäräkki (Motacilla alba)

Toteutus: Tanja Juuti, Tuomo Pihlaja